| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Atrakcje turystyczne / Ciekawostki ze Słupska / Książę Bogusław V czy Bogusław X


Książę Bogusław V czy Bogusław X? Drugiemu z nich pomnik postanowili postawić w Słupsku przedstawiciele fundacji "Naji Goche" (Nasze Gochy). Temu pomysłowi sprzeciwiają się członkowie Bractwa Rycerskiego im. Bogusława V, argumentując, że jeśli komuś monument się należy, to właśnie ich patronowi. Historycy na ten temat jeszcze dyskutują, a my przedstawimy Państwu sylwetki obu książąt, aby każdy sam mógł osądzić, który z nich jest bardziej dla Słupska zasłużony i kogo należy w naszym mieście upamiętnić.

Bogusław V
1329 rok nie zapisał się pozytywnie na kartach historii naszego miasta. Właśnie wtedy książęta szczecińscy oddali ziemię słupską w zastaw Krzyżakom, nawet nie pytając o zdanie na ten temat głównych zainteresowanych - słupszczan. Zakon od razu wziął się za umacnianie swojej pozycji na tych terenach, prawdopodobnie będąc przekonanym, że ubodzy książęta nie będą w stanie po upływie 12 lat oddać 6 tysięcy grzywien. Panowanie Krzyżaków było sporą przeszkodą w dalszym rozwoju Słupska, a mieszkańcy z niechęcią odnosili się do Zakonu.
Na szczęście, gdy zastaw dobiegał końca, mocno miastu przysłużył się pierwszy z naszych bohaterów - Bogusław V. Udało mu się, choć z wielkim trudem, zebrać część pieniędzy (3334 grzywny) i przekazać je Krzyżakom. Do spłaty pozostałej części kwoty Zakon udzielił rocznej prolongaty, ale przez ten czas Słupsk nadal pozostawał w ich rękach. Gdyby w tym terminie nie udało się spłacić pełnej kwoty, Krzyżacy staliby się już wieczystymi właścicielami ziemi słupskiej. Jej mieszkańcy przejęli jednak część książęcego długu i wspólnymi siłami zdołali uzbierać wystarczającą ilość pieniędzy. Bogusław V wystawił dokument, w którym zapewnił społeczeństwo, że już nigdy książęta pomorscy nie będą próbowali ani sprzedać, ani zastawić ziemi słupskiej Krzyżakom. Jednocześnie zatwierdził mieszkańcom Słupska wszystkie przywileje i prawa, które do tej pory posiadali.
Książę Bogusław V, wraz z Barnimem IV i Warcisławem V, wystawił kolejny dokument, umożliwiający społeczeństwu naszego miasta zawiązywania konfederacji przeciw panującym, gdyby ci łamali ich przywileje. Jeśli w skrajnych przypadkach okazałoby się to za mało, to książęta umożliwili również słupszczanom podporządkowanie się innemu władcy. Z tych praw skorzystano w pierwszej połowie XVI wieku.
Dzięki działaniom Bogusława V nasze miasto stało się stolicą wyodrębnionego księstwa słupskiego. Za jego panowania Słupsk wzbogacił się chociażby o kościół Najświętszej Marii Panny, kamienne mury obronne, a także prawdopodobnie o pierwsze dwie bramy - Młyńską i Holstenów. Bogusław V dał również słupszczanom prawo do bicia monety, a miasto stało się w tym okresie znaczącym ośrodkiem.
Książę swoją siedzibę miał w Darłowie, gdzie wzniósł zamek. Pod koniec życia chciał wybudować kolejny, właśnie w Słupsku. Teraz tego typu budowle traktowane są jako wizytówki miast i atrakcje turystyczne, jednak kilkaset lat temu zamki nie były pożądane przez mieszkańców. Podobnie było również u nas, kiedy to słupszczanie sprzeciwili się budowie, obawiając się nadmiernej ingerencji panującego w sprawy miasta. Bogusław V postawił więc jedynie dom książęcy poza murami Słupska, nie chcąc wdawać się w konflikty z mieszkańcami.
Odbiegając nieco od naszego regionu należy wspomnieć, że Bogusław V zawarł sojusz z królem Polski Kazimierzem Wielkim, zobowiązując się m.in. do nie przepuszczania posiłków z Niemiec do Krzyżaków. Jego żoną została córka zaprzyjaźnionego króla, a jego syn Kazimierz IV został adoptowany przez władcę Polski. Bogusław V doprowadził do podpisania ugody między miastami hanzeatyckimi a Danią, kładąc kres długoletniej wojnie.

Bogusław X
Początek rządów Bogusława X w księstwie słupskim był trudny dla miasta, które zostało mocno zniszczone przez pożar. Podstawą działania księcia i mieszkańców była więc przede wszystkim odbudowa miasta. Lata panowania Bogusława X znane są jako okres, w którym przeprowadzono wiele reform wewnętrznych, mających na celu zmianę stosunków charakterystycznych dla rozdrobnienia feudalnego, a zwłaszcza stworzenie centralnego aparatu państwowego i zapewnienie mu odpowiednich dochodów. Bogusław X chciał ograniczyć niezależność miast i podporządkować je decyzjom centralnym, ale jednocześnie troszczył się o ich rozwój. Znalazło to udokumentowanie między innymi w potwierdzaniu i nadawaniu przywilejów, które były korzystne dla handlowców i rzemieślników. Władca stawał również po stronie Słupska w jego sporach ze szlachtą i reprezentował jego interesy za granicą.
W historii zapisało się również niestety kilka dowodów niechęci Bogusława X do naszego miasta. Komisja złożona z feudałów pomorskich rozpatrywała w Darłowie jego oskarżenia w kierunku Słupska, między innymi o: udzielenie ochrony mordercom wójta książęcego, dokonanie wraz z Kołobrzegiem zbrojnego najazdu na dobra Borków, czynienie trudności książęcemu młynarzowi w kupnie i wywozie zboża, sprzeczne z prawem łowienie ryb w Słupi oraz o naruszenie praw książęcych w zakresie jurysdykcji. Te oskarżenia nie zakończyły się jednak niepomyślnie dla naszego miasta, ponieważ książę zgodził się na zawarcie ugody (zapewniając ochronę praw i przywilejów mieszkańców).
Niestety kilka lat później finał podobnych sporów nie był już dla Słupska dobry. Słupszczanie otrzymali całkowity zakaz łowienia ryb w Słupi, odmówiono miastu również prawa do wykonywania jurysdykcji na terenie należącym do księcia, nawet jeśli się tam schronił przestępca. Kolejnym ustępstwem, na które musiał pójść Słupsk, była zgoda na zbudowanie w mieście zamku, przed czym udało mu się obronić za czasów Bogusława V i Bogusława VIII. Następnie władca wprowadził nową monetę, co w konsekwencji doprowadziło do upadku m.in. mennicy słupskiej.
Bogusław X rządził twardą ręką i mimo że spierał się ze Słupskim w kilku kwestiach, w innych stawał po jego stronie. Niejednokrotnie odgrywał rolę sędziego w sporach miasta ze szlachtą, których rozstrzygnięcie było w większość przypadków korzystne dla miasta. Nasz bohater walczył również z rozbojem rycerstwa, popierał Słupsk w jego walce z konkurencją kupców obcych oraz w sporach z duchowieństwem. Świadczy to o trosce, z jaką władca odnosił się do grodu nad Słupią, dbając o jego rozwój.
Bogusław X zwany był Wielkim, ponieważ zjednoczył całe Pomorze, tworząc oddzielne i monolityczne państwo. Zasłynął również dzięki wyprawie do Ziemi Świętej, w trakcie której wpisał się w bohaterskie karty historii podczas morskiej bitwy z Wenecjan z Turkami. Od 1504 roku przez wiele lat Bogusław X rozważał oddanie całego Księstwa Zachodniopomorskiego w lenno królowi Polski, jednak proponowane przez niego warunki były trudne do przyjęcia. W konsekwencji w 1521 roku władca złożył hołd lenny cesarzowi niemieckiemu, uwalniając się od pretensji książąt brandenburskich, którzy od lat chcieli przejąć władzę nad Pomorzem. Przez okres swojego panowania Bogusław X nie tylko zjednoczył nadmorskie ziemie, ale również zlikwidował rozboje na drogach, ożywił handel, uporządkował finanse, zreformował dwór i zarząd księstwa, umocnił władzę książęcą, utworzył mennicę książęcą oraz wzmocnił siłę obronną państwa.

Zobacz również:
- Księstwo Słupskie

Tekst: Mateusz Bilski na podstawie: "Historia Słupska" pod red. S. Gierszewskiego, 1981 r. oraz "Gryfici, książęta pomorza zachodniego", K. Kozłowski, J. Podralski, 1985 r.

Największy wybór ciekawych książek ze Słupska do nabycia w Księgarnia Gryf.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button